giáo trình cung cấp kiến thức về thành phần tính chất của nước cấp trước và sau xử lý, các hóa chất, công trình được sử dụng,...Từ đó giúp nắm vững kiến thức về xử lý nước cấp đồng th
Date published: 26.09.2014 | 16:33
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật
15 EP

Xử lý nước cấp

Chương 1. Thành phần tính chất nước thiên nhiên
Chương 2: Các sơ đồ công nghệ xử lý nước, các phương pháp xử lý nước.
Chương 3 : Qui hoạch tổng thể nhà máy nước
Chương 4: quản lý, vận hành, bảo quản dưỡng các công trình thiết bị trong nhà máy nước
Tác giả: Nguyễn Lan Phương
(ht-lla)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]