0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
Bài giảng lý thuyết đàn hồi

Nghiên cứu trạng thái ứng suất, biến dạng, chuyển vị của vật  thể đàn hồi dưới các tác dụng bên ngoài (tải trọng, sự thay đổi nhiệt độ, sự chuyển vị cưỡng bức…)

Bài giảng bao gồm các chương sau:

Chương 1: Khái niệm chung

Chương 2: Lý thuyết trạng thái ứng suất

Chương 3: Lý thuyết trạng thái chuyển vị và biến dạng

Chương 4: Quan hệ giữa ứng suất và biến dạng

Chương 5: Phương pháp cơ bản giải bài toán lý thuyết đàn hồi tuyến tính

Chương 6: Bài toán phẳng trong hệ toạ độ Decartes

Chương 7: Bài toán phẳng trong hệ toạ độ cực

Chương 8: Tấm mỏng chịu uốn

 (Ht-ttmh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi