0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
Bài giảng phân tích ứng dụng và thiết kế kết cấu BTCT

Mục đích bài giảng nhằm phát triển chuyên sâu về công trình BTCT chủ yếu dựa trên các phương pháp phát triển và áp dụng gần đây ở các nước tiên tiến. Làm rõ chế độ làm việc, phân tích và thiết kế các thành phần, kết cấu và hệ thống thường dùng trong công trình xây dựng.

(ht-ttđ)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi