Bài giảng thép đặc biệt- kết cấu thép tháp trụ
Date published: 21.03.2014 | 16:53
Available in Ebook
Kiến trúc - Kết cấu công trình
15 EP

Bài giảng thép đặc biệt- kết cấu thép tháp trụ

Bài giảng gồm các nội dung  sau : 
Trình bày về kết cấu thép các công trình tháp, trụ: Úng dụng, ưu nhược điểm, phân loại, và phương pháp tính kết cấu thép công trình tháp, trụ.

Định dạng tài liệu file powerpoint (.ppt)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]