TT- Chuyên đề nền móng -Phương pháp NPRD
Date published: 29.04.2014 | 09:07
Available in Ebook
Kiến trúc - Kết cấu công trình
15 EP

Chuyên đề nền móng -Phương pháp NPRD

TT- Chuyên đề nền móng -Phương pháp NPRD
Tác giả: Ths. Phạm Ngọc Thắng

Sách gồm các nội dung  sau: Trình bày về phương pháp NPRD để giải tích trong phân tích móng bè cọc, về sự tương tác của cọc và độ lún.

 (Hvb)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]