Thiết kế kết cấu khung gỗ
Date published: 09.06.2015 | 14:33
Available in Ebook
Kiến trúc - Kết cấu công trình
10 EP

Design of Wood Frame Structures For Permanence - Thiết kế kết cấu khung gỗ

Wood Construction
 
01. Design of Wood Frame Structures For Permanence
02. Heavy Timber Construction
03. Plank Beam Framing For Residential Buildings
04. Tongue Groove Roof Decking
05. Wood Frame Construction

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]