Bài giảng độ bền công trình xây dựng bê tông cốt thép đưa ra tầm quan trọng của bê tông, nó quyết định đến chất lượng công trình. Từ đó đưa ra những tính chất cơ lý hóa của bê tông, phân tích
Date published: 10.09.2014 | 09:30
Available in Ebook
Kiến trúc - Kết cấu công trình
15 EP

Độ bền công trình xây dựng bê tông cốt thép

Tác giả: Pgs.Ts Nguyễn Văn Chánh

Trường đại học Bách Khoa TP.HCM

Bài giảng độ bền công trình xây dựng bê tông cốt thép đưa ra tầm quan trọng của bê tông, nó quyết định đến chất lượng công trình. Từ đó đưa ra những tính chất cơ lý hóa của bê tông, phân tích những đặc tính, yêu và nhược điểm và sự thích hợp với từng loại công trình của các loại vật tạo nên bê tông. Đưa ra các chỉ tiêu kỹ thuật đánh giá độ bền của bê tông và yêu cầu tính chất kỹ thuật phải đạt được tùy thuộc vào tải trọng và môi trường sử dụng kết cấu của bê tông.

 (ht-ttd)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]