Giáo trình môn kết cấu nhà nhiều tầng.
Date published: 27.02.2014 | 08:29
Available in Ebook
Kiến trúc - Kết cấu công trình
15 EP

Giáo trình môn kết cấu nhà nhiều tầng.

GT- Giáo trình môn kết cấu nhà nhiều tầng.
Tác giả: Ths.Lê Đức Hiển.
Giáo trình gồm các nội dung  sau : 
Chương 1: Giới thiệu chung.

Chương 2: Tải trọng tác động lên nhà nhiều tầng.

Chương 3: Các dạng kết cấu chịu lực và sơ đồ làm việc

Chương 4: Nhưng nguyên tắc cơ bản trong thiết kế kết cấu nhà nhiều tầng bằng bê tông cốt thpes toàn khối.

Chương 5: Tính toán kết cấu nhà nhiều tầng.

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]