0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
Giáo trình môn kết cấu nhà nhiều tầng.

GT- Giáo trình môn kết cấu nhà nhiều tầng.
Tác giả: Ths.Lê Đức Hiển.
Giáo trình gồm các nội dung  sau : 
Chương 1: Giới thiệu chung.

Chương 2: Tải trọng tác động lên nhà nhiều tầng.

Chương 3: Các dạng kết cấu chịu lực và sơ đồ làm việc

Chương 4: Nhưng nguyên tắc cơ bản trong thiết kế kết cấu nhà nhiều tầng bằng bê tông cốt thpes toàn khối.

Chương 5: Tính toán kết cấu nhà nhiều tầng.

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi