Giáo trình vật lý kiến trúc
Date published: 21.02.2014 | 09:51
Available in Ebook
Kiến trúc - Kết cấu công trình
15 EP

Giáo trình vật lý kiến trúc - Nguyễn Đình Huấn

Giáo trình vật lý kiến trúc gồm 2 phần:

-  Phần 1: Nhiệt và khí hậu

- Phần 2: Âm học kiến trúc

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]