Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép.
Date published: 25.02.2014 | 10:46
Available in Ebook
Kiến trúc - Kết cấu công trình
15 EP

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép.

Tiêu chuẩn thiết kế Anh Quốc BS
Tác giả biên dịch: TS. Nguyễn Trung hòa

 

Sách gồm các nội dung  sau: 

Phần 1: Quy phạm thực hành về thiết kế bê tông.

Phần 2: Quy phạm thực hành đối với các trường hợp đặc biệt.

Phần 3: Các biểu đồ thiết kế dầm bố trí thép đơn,dầm bố trí thép kép và cột chữ nhật.

(hvb)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]