0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
Structural Detailing in Concrete 2nd edition

Cuốn sách “Structural detailing in concrete” được xuất bản nhằm cung cấp thông tin thiết thực và những cập nhật mới nhất của nhiều khía cạnhtrong bê tông xây dựng bê tông. Nó trình bày các cấu trúc chi tiết ở Anh, châu Âu và Hoa Kỳ, bắt đầu với các nguyên tắc cơ bản của bản vẽ, tiếp đến là thực hành bản thảo và phương pháp thông thường cho các thành phần chi tiết, cuối cùng là kết luận sau mỗi trường hợp nghiên cứu. (ct)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi