0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
Tính kết cấu theo phương pháp động lực học.

S- Tính kết cấu theo phương pháp động lực học.
Tác giả: Võ như Cầu.
Sách gồm các nội dung  sau: 

Chương 1: Hệ một bậc tự do không có lực cản.

Chương 2: Hệ một bậc tự do có lực cản.

Chương 3: Hệ một bậc tự do dưới tác dụng của tải trọng điều hòa.

Chương 4: Hệ chịu tác dụng của tải trọng khái quát.

Chương 6: Chuỗi Fourier áp dụng vào việc tính các tải trọng chu kì.

Chương 7: Nhà chịu cắt nhiều tầng.

Chương 8: Dao động tự do của nhà chịu cắt.

Chương 9: Dao động cưỡng bức của nhà chịu cắt.

Chương 10: Dao động của dầm.

Chương 11: Dao độngc ủa khung phẳng.

Chương 12: Dao động của hệ dầm trực giao.

Chương 13: Dao động của khung không gian.

Chương 14: Dao động của giàn.

(Hvb)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi