Bài giảng kinh tế xây dựng gồm những nội dung : - Tổ chức quản lý xây dựng cơ bản và một số vấn đề quản lý đầu tư xây dựng - Một số cơ sở lý luận của hiệu quả kinh tế đầu tư -
Date published: 19.08.2014 | 14:14
Available in Ebook
Kinh tế - Dự toán
15 EP

Bài giảng kinh tế xây dựng

Tác giả: Ths Đặng Xuân Trường

Bài giảng kinh tế xây dựng gồm những nội dung :

- Tổ chức quản lý xây dựng cơ bản và một số vấn đề quản lý đầu tư xây dựng

- Một số cơ sở lý luận của hiệu quả kinh tế đầu tư

- Áp dụng tiến bộ trong công nghệ xây dựng vào các phương pháp lựa chọn

- Cơ sở lý luận về kinh tế xây dựng trong thiết kế xây dựng

- Phương pháp xác định chi phí xây dựng

- Vốn sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng

(ht-ttđ)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]