Tài liệu sẽ góp phần giúp các kỹ sư chuyên ngành XDDD hiều rõ hơn quy trình thi công tường barrette trong điều kiện nền đất yếu
Date published: 17.01.2015 | 13:22
Available in Ebook
Luận văn
25 EP

Công nghệ thi công tường barrette trong điều kiện nền đất yếu Hà Nội

Luận văn gồm 2 phần

Phần I: Phần mở đầu

Phần II: Nội dung của luận văn bao gồm 3 chương

+ Chương I: Tổng quan về công nghệ thi công tường barrette

+ Chương II: Nghiên cứu công nghệ thi công tường barrette

+ Chương III: Quy trình hợp lý để thi công tường barrette

(ht-qnv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]