Đo đạc bản đồ địa chính, Đo đạc thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:1000, 1:5000 xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
Date published: 30.01.2015 | 08:12
Available in Ebook
Luận văn
15 EP

Đo đạc thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:1000, 1:5000, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

Nội dung đề tài:

-          Xây dựng hệ thống lưới khống chế đo vẽ.

-          Đo vẽ chi tiết.

-          Lập bản đồ nền sau khi đo và Tiếp biên BĐĐC đất ở tỷ lệ 1/1000 (thuộc bản

đồ cũ  đã được  Trung tâm Quan trắc Kỹ thuật Tài nguyên  –  Môi trường tỉnh An Giang chuyển từ hệ tọa độ địa phương về hệ tọa độ VN–2000).

-           Biên tập BĐĐC đất nông nghiệp tỷ lệ 1/5000. (ht-dqh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]