Hệ thống giao thông thông minh (ITS) giúp tối ưu hóa quản lý, điều hành nhằm giảm thiểu ùn tắc, tai nạn, tăng cường năng lực vận tải hành khách, giảm sức lao động của con người,…
Date published: 19.01.2015 | 15:33
Available in Ebook
Luận văn
30 EP

Hệ thống giao thông thông minh (ITS) và khả năng ứng dụng ở Việt Nam

Hệ thống giao thông thông minh (ITS) giúp tối ưu hóa quản lý, điều hành nhằm giảm thiểu ùn tắc, tai nạn, tăng cường năng lực vận tải hành khách, giảm sức lao động của con người,…

Luận văn gồm 2 phần

Phần I: Phần mở đầu

Phần II: Nội dung của luận văn bao gồm 3 chương

+ Chương I: Tổng quan về Hệ thống giao thông thông minh (ITS)

+ Chương II: Cấu trúc của Hệ thống giao thông thông minh (ITS)

+ Chương III: Ứng dụng Hệ thống giao thông thông minh (ITS)

(ht-qnv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]