Ứng dụng GIS, phân cấp xung yếu lưu vực xã Hiếu, Ứng dụng Gis trong phân cấp xung yếu lưu vực xã Hiếu huyện Kon Plong tỉnh Kon Tum
Date published: 30.01.2015 | 08:16
Available in Ebook
Luận văn
15 EP

Ứng dụng Gis trong phân cấp xung yếu lưu vực xã Hiếu huyện Kon Plong tỉnh Kon Tum

Nội dung đề tài:

+ Nghiên cứu trên một khu vực của lưu vực nằm trong địa phận của xã Hiếu

có diện tích là 2254,35 ha. Giới hạn nghiên cứu trong một phạm vi đầu nguồn của

hệ thống sông Trà Khúc, đển nghiên cứu áp dụng công nghệ GIS trong quản lý lưuvực

+ Nghiên cứu các nhân tố nhân tác, sinh thái tác động đến xói mòn đất và khả

năng điều hoà dòng chảy của lưu vực. (ht-dqh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]