0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2018

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên

+ Các bảng tính toán   

- Bản vẽ:

+ QH_01: Bản vẽ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Đông Hòa

+ QH_02: Bản vẽ nền hiện trạng sử dụng đất

+ QH_03: Bản vẽ nền giao thông

+ QH_04: Bản vẽ nền địa hình

+ QH_05: Bản vẽ nền địa giới

+ QH_06: Bản vẽ nền KT-XH

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf), (.dwg), (.xls)

(Vietanh-Acvn8)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi