0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết 1/500 xây dựng nhà văn hóa, trường mầm non và đất ở xen cư khu Tân Lập phường Phương Đông – thành phố Uông Bí

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf), (.dwg)

- Phường Phương Đông được thành lập theo Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 24/8/2011 trên cơ sở xã Phương Đông trước đây. Nằm ở phía Tây Nam thành phố Uông Bí, phía Đông giáp ph¬ường Thanh Sơn và ph¬ường Yên Thanh, phía Nam giáp phường Phư¬ơng Nam, phía Bắc giáp xã Thượng Yên Công, phía Tây giáp xã Phạm Hồng Thái, huyện Đông Triều. Đầu tư xây dựng Nhà văn hóa khu Tân Lập khang trang nhằm tạo điều kiện về cơ sở vật chất cho nhân dân khu vực có điều kiện học tập các Chỉ thị, Nghị Quyết của Đảng, đường lối chính sách pháp luật của Nhà nước. Đây cũng là nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng cho nhân dân, tăng cường giao lưu, đoàn kết của nhân dân.

* Thông tin đồ án:

- Thời điểm lập Quy hoạch chi tiết 1/500 xây dựng nhà văn hóa, trường mầm non và đất ở xen cư khu Tân Lập phường Phương Đông – thành phố Uông Bí: năm 2017

- Mục tiêu của Quy hoạch chi tiết 1/500 xây dựng nhà văn hóa, trường mầm non và đất ở xen cư khu Tân Lập phường Phương Đông – thành phố Uông Bí là: Giúp Nâng cao chất lượng khu ở, sử dụng đất hiệu quả hợp lý, tạo môi trường sống ổn định, lâu dài. Đề xuất giải pháp quản lý xây dựng làm cơ sở để lập dự án, đầu tư xây dựng theo quy định hiện hành. Đề xuất các giải pháp tổ chức định hướng phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị. Khai thác, sử dụng đất hiệu quả, tạo không gian kiến trúc tại khu vực hiện đại.

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chi tiết 1/500 xây dựng nhà văn hóa, trường mầm non và đất ở xen cư khu Tân Lập phường Phương Đông – thành phố Uông Bí

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 xây dựng nhà văn hóa, trường mầm non và đất ở xen cư khu Tân Lập phường Phương Đông – thành phố Uông Bí

+ Dự toán quy hoạch

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất

+ QH 02: Bản vẽ sơ đồ đánh giá hiện trạng SDD&HTKT

+ QH 03: Bản vẽ sơ đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ QH 04: Bản vẽ sơ đồ quy hoạch kiến trúc cảnh quan

+ QH 05: Bản vẽ sơ đồ quy hoạch chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng

+ QH 06: Bản vẽ sơ đồ quy hoạch chiều cao san nền

+ QH 07: Bản vẽ sơ đồ quy hoạch giao thông

+ QH 08: Bản vẽ sơ đồ quy hoạch thoát nước mặt

+ QH 09: Bản vẽ sơ đồ quy hoạch tổng mặt bằng vị trí hiện trạng cột điện cần di dời

+ QH 10: Bản vẽ sơ đồ quy hoạch tổng mặt bằng cấp điện trung áp 220kV

+ QH 11: Bản vẽ sơ đồ quy hoạch tổng mặt bằng cấp điện hạ áp và chiếu sáng

+ QH 12: Bản vẽ sơ đồ quy hoạch tổng mặt bằng cấp nước

+ QH 13: Bản vẽ sơ đồ quy hoạch tổng mặt bằng thoát nước

+ QH 14: Bản vẽ sơ đồ tônge hợp đường dây đường ống

+ QH 15: Bản vẽ thiết kế đô thị

(huycuong-qtrinh98-acudvn16)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi