0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết KDC phía Bắc đường Yết Kiều, phường Đạo Long - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Định dạng tài liệu: (.doc), (.xls), (.dwg)

Tra cứu quy hoạch: Đất Vàng Việt Nam - Bigdata về Quy hoạch - Dự án - Giá đất (datvangvietnam.net)

- Dọc 02 bên tuyến đê này đang tồn tại hành lang bảo vệ đê Sông Dinh theo các quy hoạch chi tiết chỉnh trang đã được phê duyệt trước đây. Việc tồn tại hành lang bảo vệ đê sông Dinh 25m không còn hiệu quả và thiết thực như trước nữa, gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, trong việc xây dựng nhà cửa, vệ sinh môi trường,.. Tạo điều kiện cho người dân chuyển mục đích đất nằm trong hành lang bảo vệ đê  sang đất ở tại đô thị là hết sức cần thiết và cấp bách. Vì vậy việc lập Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) khu dân cư phía Bắc đường Yết Kiêu, phường Mỹ Hương là hết sức cần thiết và cấp bách

- Mục tiêu của đồ án quy hoạch chi khu dân cư phía Bắc đường Yết Kiêu, phường Đạo Long thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận là: Nhằm đảm bảo mục tiêu chỉnh trang đô thị, phát triển quỹ đất ở đáp ứng nhu cầu của người đân ổn định cuộc sống. Làm cơ sở để đầu tư xây dựng hạ tầng đồng bộ theo quy hoạch đã được phê duyệt, đồng thời chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở.  Làm cơ sở quản lý trật tự xây dựng tại khu vực, từng bước hình thành bộ mặt kiến trúc - cảnh quan môi trường trên địa bàn Phường.

- Thời điểm  lập quy hoạch chi tiết khu dân cư phía Bắc đường Yết Kiêu, phường Đạo Long thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận h: năm 2019

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản

- Thuyết minh tổng hợp quy hoạch chi tiết khu dân cư phía Bắc đường Yết Kiêu, phường Đạo Long thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Các văn bản pháp lý

- Các bảng tính toán

*) Bản vẽ:

- Bản đồ vị trí và giới hạn khu vực

- Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

- Bản đồ quy hoạch phân lô

- Bản đồ quy hoạch giao thông

- Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng

- Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp nước

- Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa

- Bản đồ quy hoạch thoát nước thải

- Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp điện

- Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

- Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

- Bản đồ ranh giới lập quy hoạch

 (nvl-lva-qtrinh98-Acvn16)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi