0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới Nam Minh Phương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2017

Tỷ lệ: 1/500

Diện tích nghiên cứu khoảng: 54,53 ha. Thuộc địa bàn phường Minh Phương và phường Minh Nông, thành phố Việt Trì.

Toàn bộ khu vực quy hoạch được giới hạn như sau:

+ Phía Bắc giáp khu đô thị Minh Phương, phường Minh Phương

+ Phía Nam giáp quốc lộ 32C

+ Phía Đông giáp khu Cao Đại, phường Minh Phương và khu Minh Bột, phường Minh Nông

+ Phía Tây giáp khu Liên Minh, phường Minh Phương và thôn Nỗ Lực, xã Thụy Vân

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm bản vẽ (định dạng file cad .dwg) và thuyết mình (định dạng file word):

1. Phần bản vẽ quy hoạch:

- QH01: Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất

- QH02: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng

- QH03: Bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật

- QH04A: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

- QH04B: Bản đồ quy hoạch chia lô

- QH05A: Quy hoạch quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan

- QH06A: Quy hoạch mạng lưới giao thông

- QH06B: Quy hoạch chỉ giới đường đỏ

- QH07A: Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

- QH07B: Quy hoạch cấp nước

- QH07C: Quy hoạch hệ thống thoát nước thải

- QH07D: Quy hoạch hệ thống cấp điện

- QH07E: Quy hoạch thông tin liên lạc

- QH08: Tổng hợp đường dây đường ống

- QH09: Đánh giá tác động môi trường

2. Phần bản vẽ thiết kế đô thị:

- QH05B: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan (Phối cảnh minh hoạch)

- QH05C1,C2: Thiết kế đô thị

3. Thuyết minh (tổng số trang: 54 trang)

- Chương 1: Mở đầu

- Chương 2: Đặc điểm hiện trạng khu đất xây dựng

- Chương 3: Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của đồ án

- Chương 4: Bố cục quy hoạch kiến trúc

- Chương 5: Thiết kế đô thị

- Chương 6: Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

- Chương 7: Đánh giá tác động môi trường chiến lược

- Chương 8: Quản lý quy hoạch xây dựng

- Chương 9: Kết luận và kiến nghị

 (ht-dqh-acvn13)

Nội dung tóm tắt
Tài liệu Không gồm file minh họa
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi