0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Mặt bằng khu khai thác khối Nam mỏ than Đông Tràng Bạch của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh tại phường Phương Đông, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh năm 2015

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.pdf)

- Mỏ than Đông Tràng Bạch đã được Cục quản lý tài nguyên khoáng sản giao cho Tổng Công ty than Việt Nam (nay là Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam) quản lý, bảo vệ và khai thác tại quyết định số 834/QĐ-QLTN ngày 08 tháng 11 năm 1994. Năm 1997, theo đề nghị của UBND tỉnh Quảng Ninh, Tổng Công ty than Việt Nam giao cho Công ty Xi măng và Xây dựng Uông Bí (nay là Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh) quản lý, bảo vệ và tổ chức thăm dò, khai thác 02 diện tích than (khối Bắc và khối Nam) của mỏ Đông Tràng Bạch tại Quyết định số 1431/TVN – ĐCTĐ ngày 29 tháng 4 năm 1997.

- Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 2622/GP-BTNMT ngày 22/12/2013 để khai thác than bằng phương pháp hầm lò khu vực khối Nam, mỏ than Đông Tràng Bạch, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh với tổng diện tích khu vực khai thác là 41,108ha; công suất khai thác 70.000 tấn than/năm; thời hạn Giấy phép khai thác là 18 năm (đến hết ngày 22/12/2031).

- Mục tiêu quy hoạch: Xây dựng hoàn thiện và đồng bộ khu vực sản xuất phục vụ khai thác than bằng phương pháp hầm lò tại Khu vực khối Nam mỏ than Đông Tràng Bạch với công suất 70.000 tấn/năm, góp phần tham gia vào sản lượng chung của ngành than Việt Nam theo Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, xét có triển vọng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt tại Quyết định số 60/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012; Góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh nói riêng; Thực hiện chiến lược mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, phát triển công ty, tạo công ăn việc làm, môi trường làm việc đảm bảo và nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên.

- Thời điểm quy hoạch: năm 2015

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Mặt bằng khu khai thác khối Nam mỏ than Đông Tràng Bạch của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh tại phường Phương Đông, thành phố Uông Bí

+ Văn bản pháp lý

- Bản vẽ:

+ Bản đồ quy hoạch cấp điện

+ Bản vẽ đánh giá hiện trạng

+ Bản đồ vị trí quy hoạch

+ Bản đồ quy hoạch cảnh quan

+ Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

+ Bản vẽ lộ giới

+ Bản đồ quy hoạch san nền, giao thông

+ Bản đồ quy hoạch thoát nước

+ Bản đồ quy hoạch cấp nước

+ Bản đồ tổng hợp

(huycuong-Thanhphuong99-Acvn15)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi