Thông tin quy hoạch:

-Thời điểm lập quy hoạch: năm 2010

-Vị trí: Huyện Hoành Bồ - Tỉnh Quảng Ninh

Thành phần hồ sơ:

1.Bản vẽ

2.Thuyết minh

Xem chi tiết thành phần và định dạng file bên dưới:

 

(bt)

Date published: 20.07.2016 | 10:01
Available in Ebook

Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Hoành Bồ - Geleximco

Thông tin quy hoạch:

-Thời điểm lập quy hoạch: năm 2010

-Vị trí: Huyện Hoành Bồ - Tỉnh Quảng Ninh

Thành phần hồ sơ:

1.Bản vẽ

2.Thuyết minh

Xem chi tiết thành phần và định dạng file bên dưới:

 

(bt)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]