0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận giai đoạn đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2015

Diện tích: 30.916 ha

Phạm vi quy hoạch:  Bao gồm thành phố Hà Tĩnh và 22 xã vùng phụ cận: Thạch Bàn, Thạch Đỉnh, Thạch Hải, Thạch Khê, Thạch Trị, Thạch Lạc, Thạch Văn, Thạch Thắng, Thạch Hội, Tượng Sơn, Thạch Lâm, Thạch Tân, Thạch Điền, Thạch Đài, Thạch Lưu, Thạch Xuân, Thạch Hương, Thạch Vĩnh (huyện Thạch Hà); Hộ Độ (huyện Lộc Hà); Cẩm Vịnh, Cẩm Bình, Cẩm Thạch (huyện Cẩm Xuyên). Định hướng nghiên cứu Thị trấn Thạch Hà và xã Thạch Long (huyện Thạch Hà).

Đồ án được phê duyệt tại Quyết định số 3926/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận giai đoạn đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/10.000. Đồ án đã được phê duyệt và có tính pháp lý nên các anh (chị) yên tâm đây là file cuối (chi tiết bản vẽ xem danh mục hồ sơ). Đồ án giúp sẽ là tài liệu quý giá giúp Kiến trúc sư quy hoạch, kỹ sư hạ tầng có thể định hướng tốt cho các đồ án bước tiếp theo như: Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000, Quy hoạch chi tiết 1/500, bước lập dự án đầu tư, thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công.

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

-  Bản đồ Đánh giá đất xây dựng(.dwg)

-  Bản đồ Hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật, thoát nước thải, Quản lý chất thải rắn và nghĩa trang(.dwg)

-  Bản đồ Hiện trạng hệ thống giao thông(.dwg)

-  Bản đồ Hiện trạng hệ thống Cấp điện(.dwg)

- Bản đồ Hiện trạng hệ thống Cấp nước(.dwg)

- Bản đồ Hiện trạng hệ thống thông tin liên lạc(.dwg)

- Bản đồ Hiện trạng môi trường(.dwg)

- Bản đồ định hướng phát triển không gian (.dwg)

- Bản đồ định hướng Chuẩn bị kỹ thuật(.dwg)

- Bản đồ định hướng Giao thông(.dwg)

- Bản đồ định hướng Cấp nước(.dwg)

- Bản đồ định hướng Cấp Điện(.dwg)

- Bản đồ định hướng thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang(.dwg)

- Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược(.dwg)

- Bản đồ nền địa hình

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

ht-qnv-acvn15

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi