0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung khu đô thị Quất Lưu tầm nhìn năm 2030 , huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.pdf)

Tỷ lệ: 1/5000

- Ngày 04/3/2013, UBND tỉnh Vĩnh Phúc có Quyết định số 561/QĐ-UBND V/v Phê duyệt nhiệm vụ, dự toán kinh phí lập Quy hoạch chung đô thị Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030 - tỷ lệ 1/5000.

- Mục tiêu của đồ án quy hoạch chung khu đô thị Quất Lưu tầm nhìn năm 2030, tỉnh Vĩnh Phúc là: Làm cơ sở đầu tư xây dựng đạt tiêu chuẩn đô thị loại V vào năm 2015,  nâng cấp đô thị Quất Lưu thành thị trấn sau 2015, làm cơ sở để thu hút đầu tư và quản lý xây dựng theo quy hoạch.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2013

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 khu đô thị Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc tầm nhìn năm 2030

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 đô thị Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030

+ Các văn bản pháp luật

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ sơ đồ cấp phát điện

+ QH 02: Bản vẽ sơ đồ thoát nước thải

+ QH 03: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kĩ thuật

+ QH 04: Bản đồ so sánh hệ thống phát triển không gian

+ QH 05: Bản vẽ nền hiện trạng Quất Lưu

+ QH 06: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

(huycuong-thanhphuong99-Acvn10)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi