0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung xây dựng thành phố Chí Linh đến năm 2040 - tỉnh Hải Dương

Định dạng tài liệu:  (.pdf)

- Thành phố Chí Linh nằm về phía Bắc tỉnh Hải Dương cách trung tâm tỉnh 40 km, có diện tích tự nhiên là 28.292,72 ha với 14 phường và 5 xã. Chí Linh là đô thị trẻ nằm trong tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, với vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong quy hoạch phát triển vùng tỉnh Hải Dương.

- Được UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt tại Quyết định số 555/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2022

* Thông tin đồ án:

- Thời điểm lập Quy hoạch chung xây dựng thành phố Chí Linh đến năm 2040 - tỉnh Hải Dương: năm 2022

- Mục tiêu của Quy hoạch chung xây dựng thành phố Chí Linh đến năm 2040 - tỉnh Hải Dương là: Nhằm đáp ứng được yêu cầu, định hướng phát triển của huyện, của Vùng và của Tỉnh. Phát huy vị trí chiến lược của thành phố Chí Linh để phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, khai thác có hiệu quả kinh tế nội ngoại vùng, quan hệ trong nước, khai thác các thế mạnh về đầu mối giao thông, công nghiệp, du lịch, dịch vụ thương mại, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp theo hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp, sản xuất hàng hóa lớn. Xây dựng cấu trúc không gian vùng lãnh thổ, liên kết đô thị, điểm dân cư nông thôn, liên kết các cực tăng trưởng kinh tế, đảm bảo sự phát triển cân đối hài hòa giữa đô thị và nông thôn; đảm bảo tính ổn định, phát triển bền vững; kết hợp chặt chẽ việc bảo đảm an ninh, quốc phòng và an toàn xã hội

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Chí Linh đến năm 2040 - tỉnh Hải Dương

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thành phố Chí Linh đến năm 2040 - tỉnh Hải Dương

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

+ QH 02: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng SDD, kiến trúc cảnh quan hệ thống hạ tầng xã hội

+ QH 03A: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật: hiện trạng CBKT-thoát nước thải, quản lý CTR nghĩa trang và môi trường

+ QH 03B: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật: cấp điện cấp nước

+ QH 04: Bản vẽ sơ đồ đánh giá tổng hợp về đất xây dựng

+ QH 05: Bản vẽ sơ đồ cơ cấu phát triển đô thị

+ QH 06: Bản vẽ sơ đồ định hướng phát triển không gian đô thị

+ QH 07A: Bản vẽ sơ đồ thiết kế đô thị

+ QH 07B: Bản vẽ sơ đồ thiết kế đô thị

+ QH 08: Bản vẽ sơ đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng đến năm 2040

+ QH 09A: Bản vẽ sơ đồ định hướng hạ tầng kỹ thuật: định hướng phát triển hệ thống giao thông

+ QH 09B: Bản vẽ sơ đồ định hướng hạ tầng kỹ thuật: cao đồ nền và thoát nước mặt

+ QH 09C: Bản vẽ sơ đồ định hướng hạ tầng kỹ thuật: thoát nước thải - quản lý chất thải rắn và nghĩa trang

+ QH 09D: Bản vẽ sơ đồ định hướng hạ tầng kỹ thuật: định hướng phát triển hệ thống cấp điện

+ QH 09E: Bản vẽ sơ đồ định hướng hạ tầng kỹ thuật: định hướng phát triển hệ thống cấp nước

+ QH 10: Bản vẽ sơ đồ đánh giá môi trường chiến lược

(mailan-hatran-qtrinh98-acudvn16)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi