0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch xây dựng vùng ven biển huyện Hoằng Hoá và quy hoạch chung xây dựng đô thị Hải Tiến, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2015

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Bản vẽ

QH-01: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

QH-02.1: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất

QH-02.2: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật

QH-04: Sơ đồ định hướng phát triển không gian toàn đô thị

QH-05: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

QH-06.1: Bản đồ định hướng quy hoạch giao thông

QH-06.2: Bản đồ định hướng quy hoạch san nền

QH-06.3: Bản đồ định hướng quy hoạch thoát nước mưa

QH-06.4: Bản đồ định hướng quy hoạch thoát nước thải

QH-06.5: Bản đồ định hướng quy hoạch cấp nước

QH-06.6: Bản đồ định hướng quy hoạch cấp điện và chiếu sáng

QH-06.7: Bản đồ định hướng quy hoạch thông tin liên lạc

QH-06.8: Bản đồ định hướng tổng hợp đường dây đường ống

QH-07: Bản đồ đánh giá tác động môi trường

Thiết kế đô thị

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg)

(bnt-hntt-Acvn12)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi