0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của các huyện thuộc tỉnh Vĩnh Phúc

Định dạng tài liệu: (.pdf), (.xls), (.doc)

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của các huyện thuộc tỉnh Vĩnh Phúc

* Thời điểm lập kế hoạch: năm 2021

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Bình Xuyên

+ Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lập Thạch

+ Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Phúc Yên

+ Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Sông Lô

+ Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Tam Dương

+ Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Tam Đảo

+ Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Vĩnh Tường

+ Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Vĩnh Yên

+ Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Yên Lạc

+ Các bảng tính toán

(huycuong-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi