0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch quản lý chất thải rắn đến năm 2020 tầm nhìn đến 2030, tỉnh Bắc Kạn

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2011

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch quản lý chất thải rắn đến năm 2020 tầm nhìn đến 2030, tỉnh Bắc Kạn 

Định dạng tài liệu:  Bản thuyết minh file Word (.doc)

(nvl-Acvn8)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi