0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Tài liệu tổng hợp về đất đai, quy hoạch và dự án đô thị

Định dạng tài liệu: Bản thuyết minh file (.pdf)

- Quy hoạch đô thị địa phương là tài liệu quy hoạch trên phạm vi địa bàn của một phường/xã hoặc một cụm liên phường/liên xã hoặc một quận/huyện. Quy hoạch đô thị địa phương xác định các chỉ tiêu quy hoạch và sử dụng đất. Xu hướng hiện nay là lập quy hoạch đô thị địa phương trên quy mô địa bàn liên phường/xã.

- Quy hoạch đô thị địa phương là tài liệu nằm trong hệ thống quy hoạch. Quy hoạch lãnh thổ không thể chỉ bó gọn ở địa bàn một phường/xã hoặc một cụm phường/xã hoặc một quận/huyện. Quy hoạch đô thị địa phương phải bao phủ toàn bộ địa bàn của cấp chính quyền chủ trì lập quy hoạch. Quy hoạch đô thị địa phương bao gồm một báo cáo thuyết minh, một tài liệu định hướng quy hoạch và phát triển bền vững, một bộ quy chế quản lý xây dựng theo quy hoạch, một chương trình đầu tư xây dựng theo quy hoạch và các phụ lục.

- Mục tiêu của Tài liệu tổng hợp về đất đai, quy hoạch và dự án đô thị là: Giúp đề ra tầm nhìn có sự đồng thuận của các bên về sự phát triển của địa bàn, dung hòa giữa các chính sách quốc gia, chú trọng sự phát triển dựa trên đặc thù riêng của địa phương. Quy hoạch đô thị địa phương xác định các điều kiện xây dựng trên địa bàn tuân thủ theo các nguyên tắc của phát triển bền vững (ví dụ: giảm nhu cầu đi lại, giảm phát thải khí hiệu ứng nhà kính và tiết kiệm không gian) đồng thời dự trù khả năng đầu tư xây dựng và cải tạo đô thị để đáp ứng nhu cầu về:

  + Nhà ở và công trình công cộng,

  + Hoạt động kinh tế, thương mại, du lịch,

  + Thể thao, văn hóa.

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh Tài liệu tổng hợp về đất đai, quy hoạch và dự án đô thị

(qtrinh98-acudvn17)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi