Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm hoàn thiện lập quy hoạch: năm 2012

Tỷ lệ 1/2.000

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

QH-01: Sơ đồ vị trí

QH-02: Đánh giá hiện trạng sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật

QH-03: Sơ đồ định hướng phát triển không gian

QH-04: Sơ đồ cơ cấu quy hoạch sử dụng đất

QH-05: Sơ đồquy hoạch sản xuất

QH-06: Sơ đồ quy hoạch xây dựng

QH-07: Sơ đồ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật

QH-08: Sơ đồ quy hoạch kiến trúc cảnh quan trung tâm xã

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(3ae-acvn13)

Date published: 26.09.2019 | 15:07
Available in Ebook

Quy hoạch nông thôn mới xã Đan Phượng – Huyện Đan Phượng – thành phố Hà Nội

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm hoàn thiện lập quy hoạch: năm 2012

Tỷ lệ 1/2.000

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

QH-01: Sơ đồ vị trí

QH-02: Đánh giá hiện trạng sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật

QH-03: Sơ đồ định hướng phát triển không gian

QH-04: Sơ đồ cơ cấu quy hoạch sử dụng đất

QH-05: Sơ đồquy hoạch sản xuất

QH-06: Sơ đồ quy hoạch xây dựng

QH-07: Sơ đồ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật

QH-08: Sơ đồ quy hoạch kiến trúc cảnh quan trung tâm xã

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(3ae-acvn13)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]