Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm hoàn thiện lập quy hoạch: năm 2012

Tỷ lệ 1/2.000

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

Thuyết minh có định dạng file word (.doc)

Bản vẽ bao gồm:

QH-01: Bản vẽ sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

QH-02: Bản đồ hiện trạng quy hoạch cảnh quan

QH-03: Bản đồ cơ cấu quy hoạch sử dụng đất

QH-04: Bản đồ định hướng quy hoạch không gian

QH-05: Bản đồ quy hoạch trung tâm xã

QH-06: Bản đồ quy hoạch xây dựng sản xuất, nông nghiệp

QH-07: Bản đồ quy hoạch hệ thống giao thông

QH-08: Bản đồ quy hoạch hệ thống san nền và thoát nước mưa

QH-09: Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp nước

QH-10: Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát  nước thải

QH-11: Bản đồ quy hoạch cấp điện

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(3ae-acvn12)

Date published: 27.09.2019 | 14:21
Available in Ebook

Quy hoạch nông thôn mới xã Liên Hồng – Huyện Đan Phượng– thành phố Hà Nội

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm hoàn thiện lập quy hoạch: năm 2012

Tỷ lệ 1/2.000

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

Thuyết minh có định dạng file word (.doc)

Bản vẽ bao gồm:

QH-01: Bản vẽ sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

QH-02: Bản đồ hiện trạng quy hoạch cảnh quan

QH-03: Bản đồ cơ cấu quy hoạch sử dụng đất

QH-04: Bản đồ định hướng quy hoạch không gian

QH-05: Bản đồ quy hoạch trung tâm xã

QH-06: Bản đồ quy hoạch xây dựng sản xuất, nông nghiệp

QH-07: Bản đồ quy hoạch hệ thống giao thông

QH-08: Bản đồ quy hoạch hệ thống san nền và thoát nước mưa

QH-09: Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp nước

QH-10: Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát  nước thải

QH-11: Bản đồ quy hoạch cấp điện

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(3ae-acvn12)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]