0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch phân khu phát triển khu đô thị trung tâm thành phố Vĩnh Yên và một phần đất đai huyện Bình Xuyên, huyện Yên Lạc - tỉnh Vĩnh Phúc

Định dạng tài liệu: (.doc),  (.pdf)

- Được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt tại Quyết định 261/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 về vấn đề phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu A4 tỷ lệ 1/2000 phát triển khu đô thị tại trung tâm thành phố Vĩnh Yên và một phần đất đai huyện Bình Xuyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc theo quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030

* Thời điểm lập quy hoạch phân khu phát triển khu đô thị trung tâm thành phố Vĩnh Yên và một phần đất đai huyện Bình Xuyên, huyện Yên Lạc - tỉnh Vĩnh Phúc: năm 2015

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Dự thảo đồ án quy hoạch phân khu phát triển khu đô thị trung tâm thành phố Vĩnh Yên và một phần đất đai huyện Bình Xuyên, huyện Yên Lạc - tỉnh Vĩnh Phúc

+ Quy định quản lý đồ án

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản đồ thông tin liên lạc

+ QH 02: Sơ đồ cấp nước

+ QH 03: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng

(huycuong-qtrinh98-Acvn10)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi