Thiết kế BVTC – Kết cấu tòa nhà chung cư 15 tầng
50 EP
Quy hoạch chi tiết 1/500 nhà máy gạch, trạm trộn bê tông, bãi đúc cấu kiện bê tông và ép cọc thủy lực Xã Sông Khoai-Huyện Yên Hưng-Quảng Ninh
40 EP
Biện pháp thi công ép cọc và một số công tác khác
15 EP
TCVN 9394:2012 Đóng và ép cọc – Thi công và nghiệm thu
0 EP
TCVN 9393:2012 Cọc – Phương pháp thử nghiệm hiện trường bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục
0 EP
TCXD 189:1996 Móng cọc tiết diện nhỏ - Tiêu chuẩn thiết kế
0 EP
TCXDVN 358:2005 Cọc khoan nhồi – Phương pháp xung siêu âm xác định tính đồng nhất của bê tông
0 EP
TCXDVN 326:2004 Cọc khoan nhồi – Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu
0 EP
TCXDVN-286-2003-Dong va ep coc-Tieu chuan thi cong va nghiem thu
0 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]