Bản vẽ Kỹ thuật thi công cống bản-BxH=2.0x1.3M
20 EP
Bản vẽ Kỹ thuật thi công cống bản-BxH=1x1M và 1x1.2M
20 EP
Bản vẽ Kỹ thuật thi công cống bản - BxH=1.5x0.8M và 1.5x1.2M
20 EP
Cấu tạo chi tiết các hố ga bơm chuyển bậc có H = 4 – 5m
50 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]