Chi tiết cấu tạo rãnh và đường rãnh xả thoát nước
50 EP
TCVN 8867:2011 Áo đường mềm – xác định mô đun đàn hồi chung của kết cấu bằng cần đo võng benkelman
0 EP
TCVN 8866:2011 Mặt đường ô tô - xác định độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát - thử nghiệm
0 EP
TCVN 8865:2011 Mặt đường ô tô – phương pháp đo và đánh giá xác định độ bằng phẳng theo chỉ số độ gồ ghề quốc tế iri
0 EP
TCVN 8859:2011 Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô- vật liệu, thi công và nghiệm thu
15 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]