Bài tập chuyên đề Cầu treo
Date published: 05.01.2015 | 07:57
Available in Ebook
Tiểu luận-Nghiên cứu khoa học
5 EP

Bài tập chuyên đề Cầu treo

Tổng hợp bài tập tính toán thiết kế cầu treo cho sinh viên, kỹ sư các ngành xây dựng, cầu đường. Cải thiện và giúp sinh viên có cái nhìn tổng quát, nắm vững kiến thức và áp dụng cách giải 1 cách dễ hiểu nhất và cũng là sổ tay quý báu cho kỹ sư trong ngành xây dựng.

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]