Bài tập lớn thông gió
Date published: 05.01.2015 | 08:00
Available in Ebook
Tiểu luận-Nghiên cứu khoa học
15 EP

Bài tập lớn thông gió

Tổng hợp bài tập tính toán thiết kế thông gió cho sinh viên, kỹ sư các ngành xây dựng, tư vấn thiết kế. Cải thiện và giúp sinh viên có cái nhìn tổng quát, nắm vững kiến thức và áp dụng cách giải 1 cách dễ hiểu nhất và cũng là sổ tay quý báu cho kỹ sư, tư vấntrong ngành xây dựng.

 (ht-ddh)          

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]