Báo cáo thực tập tốt nghiệp , Thực tập địa chất cấu tạo
Date published: 17.01.2015 | 15:05
Available in Ebook
Tiểu luận-Nghiên cứu khoa học
15 EP

Báo cáo thực tập địa chất cấu tạo

Báo cáo thực tập tốt nghiệp bao gồm các phần sau:

Chương I: Mở đầu

Chương II: Đặc điểm địa lí tự nhiên, kinh tế nhân văn vùng thành phố Lạng Sơn

Chương III: Lịch sử nghiên cứu địa chất vùng thành phố Lạng Sơn

Chương IV: Địa tầng

Chương V: Kiến tạo

Chương VI: Địa mạo

Chương VII: Địa chất thủy văn – địa chất công trình

Chương VIII: Khoáng sản

Chương IX: Lịch sử phát triển địa chất vùng thành phố Lạng Sơn

Chương X: Kết luận

          (Ht-dqh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]