Tài liệu chỉ rõ các sự cố, hư hỏng thưởng gặp trong thi công cọc khoan nhồi, tường vây, cọc barrette và đề xuất giải phảp xử lý
Date published: 17.01.2015 | 15:01
Available in Ebook
Tiểu luận-Nghiên cứu khoa học
25 EP

Các sự cố thường gặp trong thi công cọc khoan nhồi, tường vây, cọc barrette

Tiểu luận gồm 2 phần

+ Phần I: Các sự cố thường gặp trong thi công đại trà

+ Phần II: Những hư hỏng thường gặp trong thi công cọc khoan nhồi, cọc barrette, tường vây

(ht-qnv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]