Tài liệu giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về một số biến dạng, sức chịu tại của công trình khi xây dựng trên nền đá
Date published: 17.01.2015 | 15:33
Available in Ebook
Tiểu luận-Nghiên cứu khoa học
25 EP

Các vấn đề liên quan đến tính toán công trình trên nền đá

Tiểu luận gồm 2 phần

+ Phần I: Sự ổn định của công trình trên nền đá

+ Phần II: Ổn định bờ dốc đá

(ht-qnv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]