Tác giả: Nguyễn Văn Quang

Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội

      Tốc độ đô thị hóa ngày càng gia tăng, phương tiện giao thông ngày càng nhiều, quỹ đất dành cho Bãi đỗ xe ngày càn hạn hẹp. Vì vậy để tiết kiệm quỹ đất dành cho Bãi đỗ xe và quản lý một cách dễ dàng thì việc áp dụng Bãi đỗ xe thông minh sử dụng công nghệ quản lý TIS là cần thiết góp phần nâng cao đời sống của người dân

(ht-qnv)

Date published: 29.08.2014 | 14:26
Available in Ebook
Tiểu luận-Nghiên cứu khoa học
15 EP

Giải pháp sử dụng Bãi đỗ xe thông minh bằng công nghệ quản lý TIS

Tác giả: Nguyễn Văn Quang

Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội

      Tốc độ đô thị hóa ngày càng gia tăng, phương tiện giao thông ngày càng nhiều, quỹ đất dành cho Bãi đỗ xe ngày càn hạn hẹp. Vì vậy để tiết kiệm quỹ đất dành cho Bãi đỗ xe và quản lý một cách dễ dàng thì việc áp dụng Bãi đỗ xe thông minh sử dụng công nghệ quản lý TIS là cần thiết góp phần nâng cao đời sống của người dân

(ht-qnv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]