Bài nghiên cứu khoa học giới thiệu 3 phương pháp tính công trình chụi động đất theo tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn UBC 94 với sự trợ giúp của các phần mềm tính kết cấu: - Phương pháp tĩnh tải n
Date published: 22.09.2014 | 15:04
Available in Ebook
Tiểu luận-Nghiên cứu khoa học
15 EP

NCKH_Ứng dụng phần mềm tính kết cấu để tính công trình chụi động đất

Tác giả: Nguyễn Hoài Nam

Bài nghiên cứu khoa học giới thiệu 3 phương pháp tính công trình chụi động đất theo tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn UBC 94 với sự trợ giúp của các phần mềm tính kết cấu:

- Phương pháp tĩnh tải ngang tương đương

- Phương pháp phổ phản ứng

- Phương pháp phân tích động lực học kết cấu theo lịch sử thời gian

(ht-ttd)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]