Kiến trúc là một ngành nghệ thuật và khoa học về tổ chức sắp xếp không gian, nó cũng là một yếu tố quan trọng hàng đầu trong tổ chức môi trường lao động ( TCMTLĐ), góp phần không nhỏ vào sự nân
Date published: 17.03.2014 | 15:32
Available in Ebook
Tiểu luận-Nghiên cứu khoa học
15 EP

Nghệ thuật kiến trúc ở các mức độ không gian trong tổ chức môi trường lao động

Kiến trúc là một ngành nghệ thuật và khoa học về tổ chức sắp xếp không gian, nó cũng là một yếu tố quan trọng hàng đầu trong tổ chức môi trường lao động ( TCMTLĐ), góp phần không nhỏ vào sự nâng cao chất lượng thẩm mỹ các công trình công nghiệp cũng như tổ chức không gian đô thị theo hướng xanh, sạch, đẹp. Đây cũng là một môi trường rộng mở cho các kiến trúc sư sáng tạo ra những công trình có giá trị nghệ thuật phục vụ con người.(Htv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]