0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
Quản lý Quy hoạch xây dựng tuyến phố Ngô Gia Tự - Quận Long Biên-TP Hà Nội

Tiểu luận đưa ra những bất cập dẫn đến tình hình xây dựng lộn xộn và lấn chiếm trái phép đã làm  ảnh hưởng xấu đến kiến trúc cảnh quan của tuyến phố. Từ đó nghiên cứa đề xuất để tìm ra giải pháp hợp lý nhất về Quản lý QHXD tuyến phố và để tuyến phố Ngô Gia Tự trở thành tuyến phố khang trang, sạch đẹp.

(bnt)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi