0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
Tai biến trượt lở đất

Tiểu luận trình bày tổng quan về trượt lở đất, phân tích tình hình các dạng trượt cũng như nguyên nhân và hệ quả của trượt lở đất gây ra. Từ đó đưa ra các giải pháp phòng tránh và dự báo tai biến trượt lỡ đất.

(bnt)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi