Tiểu luận gồm 3 phần: 

Phần 1: Tổng quan về 3R

Phần 2: Mô hình 3R ở Hà Nội

Phần 3: Nhân tố quan trọng nhất trong 3R và áp dụng phương pháp phát triển 3R

Định dạng tài liệu: file pdf

(ht-ntn)

Date published: 30.12.2014 | 10:16
Available in Ebook
Tiểu luận-Nghiên cứu khoa học
0 EP

Thực hiện mô hình 3R ở Việt Nam

Tiểu luận gồm 3 phần: 

Phần 1: Tổng quan về 3R

Phần 2: Mô hình 3R ở Hà Nội

Phần 3: Nhân tố quan trọng nhất trong 3R và áp dụng phương pháp phát triển 3R

Định dạng tài liệu: file pdf

(ht-ntn)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]