0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
0 EP
Thực hiện mô hình 3R ở Việt Nam

Tiểu luận gồm 3 phần: 

Phần 1: Tổng quan về 3R

Phần 2: Mô hình 3R ở Hà Nội

Phần 3: Nhân tố quan trọng nhất trong 3R và áp dụng phương pháp phát triển 3R

Định dạng tài liệu: file pdf

(ht-ntn)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi