Ứng dụng công nghệ GIS và Viễn thám thành lập bản đồ các vùng ĐNN tại tỉnh Kon Tum, theo dõi hiện trạng của ĐNN trong thời điểm hiện tại phục vụ công tác quy hoạch, bảo tồn các vùng ĐNN.

Đề tài bao gồm những nội dung chính:

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Tổng quan

Chương 3: Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu

Chương 4: Kết luận và thảo luận

Định dạng tài liệu/số trạng: pdf/45 trang

(ht-ntn)

Date published: 26.03.2015 | 14:58
Available in Ebook
Tiểu luận-Nghiên cứu khoa học
15 EP

Ứng dụng GIS và viễn thám thành lập bản đồ đất ngập nước tỉnh Kon Tum

Ứng dụng công nghệ GIS và Viễn thám thành lập bản đồ các vùng ĐNN tại tỉnh Kon Tum, theo dõi hiện trạng của ĐNN trong thời điểm hiện tại phục vụ công tác quy hoạch, bảo tồn các vùng ĐNN.

Đề tài bao gồm những nội dung chính:

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Tổng quan

Chương 3: Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu

Chương 4: Kết luận và thảo luận

Định dạng tài liệu/số trạng: pdf/45 trang

(ht-ntn)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]