0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
Xói mòn bề mặt và tích tụ đất đá

Tiểu luận trình bày tổng quan về các tai biến do xói mòn bề mặt và tích tụ đất đá, những tổn thất và nguyên  nhân gây ra xói mòn bề mặt cũng như tích tụ đất đá. Phân tích những hậu quả nghiêm trọng mà xói mòn bề mặt và tích tụ đất đá mang đến để có biện pháp giảm và khắc phục tai biến do xói mòn bề mặt và tích tụ đất đá.

(bnt)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi