0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Giáo trình Quản lý xây dựng

Định dạng tài liệu: Bản thuyết minh file (.pdf)

Giáo trình Quản lý xây dựng

- Quản lí xây dựng là một môn học cơ bản được giảng dạy trong các trường trung học xây dựng nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức tổng hợp về quản lí xây dựng, quản lí đô thị, quản lí sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp.

- Nội dung cuốn sách “Giáo trình Quản lý xây dựng” được viết theo chương trình môn học do Bộ Xây dựng ban hành. Gồm 4 chương như sau:

  + Chương 1: Quản lí xây dựng, quản lí đô thị

  + Chương 2: Quản lí đất xây dựng

  +  Chương 3: Một số vấn đề về quản lí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng

  + Chương 4: Hạch toán kinh tế trong xây dựng

- Xây dựng là ngành sản xuất vật chất đặc biệt, tạo ra cơ sở vật chất và kỹ thuật ban đầu cho xã hội, nó giữ một vai trò hết sức quan trọng trong nền kinh tế quốc dân vì nhiệm vụ chủ yếu của công nghiệp xây dựng là đảm bảo nâng cao nhanh chóng năng lực sản xuất của các ngành, các khu vực kinh tế có kế hoạch, đảm bảo mối quan hệ tỷ lệ cân đối giữa các ngành, các khu vực và phân bố hợp lý sức sản xuất.

- Ngành công nghiệp xây dựng là một trong những ngành kinh tế lớn của nền kinh tế quốc dân, đóng vai trò chủ chốt ở khâu cuối cùng của quá trình sáng tạo nên cơ sở vật chất kỹ thuật và tài sản cố định trong mọi lĩnh vực hoạt động của đất nước và xã hội dưới mọi hình thức (xây dựng mới, cải tạo, mở rộng và hiện đại hóa tài sản cố định). Vì vậy các công trình xây dựng có tác dụng quan trọng đối với tốc độ tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh phát triển khoa học kỹ thuật, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, góp phần phát triển văn hóa và nghệ thuật kiến trúc, có tác động quan trọng đến môi trường sinh thái.

* Giáo trình Quản lý xây dựng” được xuất bản năm 2005

* Chịu trách nhiệm sản xuất: Nhà xuất bản xây dựng

(quynhtrinh-Acvn8)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi